Tuesday, January 04, 2011

Lorenzo Thomas, "Otis"New at PennSound - Lorenzo Thomas reads "Otis" (3:06). Listen and be amazed.